Teigen

Vei på Jordbrekkskogen felt E som fikk sitt navn i 1984. Grunneieren, Hans Skjeldrum, hadde foreslått navnet Hans Jordbræks vei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet