Telegraf

I 1850 fremsatte premierløytnant C. T. Nielsen forslag om å anlegge en elektromagnetisk telegraflinje mellom Kristiania og Horten via Drammen og Holmestrand, for å forbinde disse militært sett viktige punkter. 20. november 1854 var linjen mellom Kristiania og Drammen ferdig, bygget av løytnantene Wilse, Juel og Hennum samt stortingsmann Fadum, og 1. januar 1855 ble linjen åpnet. Fra samme år hadde Drammen forbindelse med Stockholm via den nye linjen som var bygget østover. Stasjonen ble etablert i den gamle Børsbygningen, men ble snart flyttet ulike steder inntil den i 1869 ble etablert i den nye Børsbygningen. De første telegrafbestyrere var Jonas Petter Severin Collett (1854-55), Ole Holst (1855-58), Ole Ludvig Saxild (1858-64), Adam Richard Carl Lund (1864-1900), Hans Wingård Friis (1900-06), Tønnes Ingvald Årstad (1906-21), Thorbjørn Magelsen Kaurin (1921-30) og Isak Asvall (1930-48). Etter sammenslutningen med Drammen Telefonanlegg i 1948 ble Johannes Mo bestyrer for begge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet