Tetenkara

Mestertyven Ole Høiland (s.d.) hadde fra 1839 til 1842 sitt hovedkvarter hos Tetenkara i Baklia. Ole Teten eide plassen, han var innflyttet «fjellmann», trolig fra Valdres. Sønnen Nils Teten bodde ved Langestrand, senere nær Tangen kirkegård. Ole var skredder og murer. For å få en utlovet belønning på kr 1200, anga Tetenkara i 1842 Ole Høiland til politiet, og han ble fakket den 31. august. Etter at Ole var bragt til rådstuen, kom Tetenkara til Bragernes for å «yppe seg». Da dette ble kjent ble folk forbitret, og Tetenkara ble nær lynsjet. Ole fikk reddet seg inn på rådstuen, mens Nils måtte hoppe i elven for å redde seg fra de rasende folkemassene. Etter at folk forsøkte å strømme over broen fra Strømsøsiden, lot politiet vindebroen heise for å hindre dette. Tetenkara fikk imidlertid ingen belønning for sitt angiveri, derimot fikk Ole 3 års fengsel og Nils et halvt år for å ha drevet «maskepi» med Ole Høiland. Da Ole kom ut av fengslet etter sonet straff, døde hans kone, og Ole flyttet til en datter i Lier. Nils Teten levde til ca. 1870, men var en «merket mann» i Drammen. Husene i Baklia ble revet rundt 1860.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet