Thams, Johan Peter (1788 – 1840)

Kjøpmann og branninspektør på Bragernes, eligert mann 1829-33, varamann til Stortinget 1835. Hadde en større kjøpmannsforretning med hus og sjøboder samt skutebrygge i nærheten av det senere hovedpostkontor i Øvre Strandgate. Hans hustru opprettet et legat til mannens minne, hvorav rentene årlig skulle fordeles mellom «10 værdige trængende enker, som ikke nyder understøttelse af fattigvæsenet».

Cookies | Personvern

bn