Theo Thornes sti

fikk sitt navn i 1978 etter malermester T. T. (14.12.1905-16.7.1977) som var medlem av Åskomitéen og gjorde en stor innsats for friluftssaken, bl.a. som mangeårig formann i Drammen kommunale tur- og løypekomité. Thorne var ansatt i sin onkels, Frithjoff Thornes malerforretning til han i 1947 åpnet sin egen virksomhet. Stien går fra hovedløypa mellom Jutultønna og Storemyr gjennom Jutulskaret og Risåsknappen frem mot Svarttjern, med et utsiktspunkt – Theo Thornes utsikt – på nordspissen av Risåsen.

Cookies | Personvern

bn