Thomas Bjerknes’ gate

Kort tverrgate fra Nedre Eikervei til bolig- og industrifelt på Sundland mot Randsfjordbanen. Gaten har sitt navn etter en av gårdens eiere (1839-1929), som hadde en rekke offentlige verv i Skoger kommune, bl.a. som overformynder, kirkeverge og forlikskommissær.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet