Thomas Bjerknes’ gate

Kort tverrgate fra Nedre Eikervei til bolig- og industrifelt på Sundland mot Randsfjordbanen. Gaten har sitt navn etter en av gårdens eiere (1839-1929), som hadde en rekke offentlige verv i Skoger kommune, bl.a. som overformynder, kirkeverge og forlikskommissær.

Cookies | Personvern

bn