Thomter, Martin Fredrik (30.8.1866 – )

Sogneprest til Skoger 1919, f. på Dovre, s. av landhandler og gårdbruker Hans T. Teologisk embetseksamen 1892, deretter lærer til han i 1899 ble stiftskapellan i Tromsø og 1906 res. kap. i Værnes. Sogneprest og kst. prost i Bynesset 1912. I Skoger ble han også formann i skolestyret og vergerådet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet