Thoresen, A.

Kolonialforretning i Hauges gate 12, grunnlagt 1883 av Thor August Thoresen, i 1931 overtatt av dennes sønn Andreas T. Videreført 1962 av Odd Tømta under navnet A. Thoresens Eftf. A/S, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet