Thoresen, A.

Kolonialforretning i Hauges gate 12, grunnlagt 1883 av Thor August Thoresen, i 1931 overtatt av dennes sønn Andreas T. Videreført 1962 av Odd Tømta under navnet A. Thoresens Eftf. A/S, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn