Thoresen, Olaf (1870 – 1937)

Skipsmegler i Shanghai, f. i Drammen. Medgrunnlegger av Oversøisk Kompani, skipsmegler og sjef for firmaet O. Thoresen & Co., eksport og import av papir, i Shanghai. Ridder av St. Olavs Orden 1921.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet