Thoresen, Olaf (1870 – 1937)

Skipsmegler i Shanghai, f. i Drammen. Medgrunnlegger av Oversøisk Kompani, skipsmegler og sjef for firmaet O. Thoresen & Co., eksport og import av papir, i Shanghai. Ridder av St. Olavs Orden 1921.

Cookies | Personvern

bn