Thorkildsen, Andr.

Manufaktur- og hvitevareforretning i Øvre Storgate 2 (Bragernes Torv 2), grunnlagt 12. november 1898 av Andreas Thorkildsen, og etter dennes død i 1917 overtatt av enken Agnes T. Bedriften, som også førte garn og hadde sengeutstyr som spesialitet, ble på slutten av 1930-årene overtatt av sønnen, Andreas T. Han døde allerede i 1939, og etter Agnes Thorkildsens død i 1940 ble bedriften i 1941 overtatt av grunnleggerens to døtre som familieaksjeselskap, med Gunvor Møller som disponent. Høsten 1945 ble forretningen solgt til Søren Caspersen, som fortsatte under samme firmanavn. Han utvidet driften til også å omfatte damekonfeksjon. I 1949 ble bedriften modernisert og hadde 7 ansatte i detaljforretningen i tillegg til 18 syersker i egne systuer. Firmaet, som er eneforhandler av Nedre Buskerud-bunaden (registrert 1938), ble på 1980-tallet overtatt av Sverre Haugjord og flyttet til Bjørnstjerne Bjørnsons gate 21. I 1990 gikk bedriften sammen med Husfliden A/S (Drammen og Opland Husflidforretnings utsalg, etablert 1906) under navnet Andr. Thorkildsen Husfliden A/S og flyttet inn i nytt forretningslokale i Blichs gate 3 hvor bedriften fortsatt er i virksomhet, fra 1996 under navnet Husfliden A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet