Thorkildsen, P. Th.

Gullsmedforretning med eget reparasjons- og gravørverksted i Tollbodgaten 6, grunnlagt 1. mars 1918 av P. Th. T., etter dennes død 1941 overtatt av Thorolf T. Flyttet på 1950-tallet til Schultz gate 23, navneendring til Th. Thorkildsen 1952. Nedlagt ca. 1970.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet