Thorne, Amund Linnes (1772 – 1827)

Kjøpmann på Bragernes fra 1797, gikk få år senere konkurs og var deretter vert i St. Olavs Klub, som holdt til i hans hjem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet