Thorrud (Tolerud) (gnr. 32)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn. Navnet ble oppr. skrevet Thordarrud, en sammensetning med mannsnavnet Tord. Senere skrivemåter var Thordarud (1398), Thorderrudt (1572), Thorød (1593), Thuerødt (1604), Thoerud (1668), Toerød (1723). Skoger kirke eide i 1398 og til langt ut på 1800-tallet part i gården. Fra 1600-tallet eide Solum-folket størstedelen av gården, fra ca. 1680 brukeren, første selveier var Hans Halvorssøn. Petter Jakobsen Thorud, som eide gården på 1860-tallet, betegnes som noe av en original. På en av de første kvegutstillingene her i landet (Sandvika 1856) møtte han med en meget fremragende besetning som vakte alminnelig oppsikt. Sammen med sin bror, malermester Andr. Thorud i Drammen, utvandret han til Amerika hvor det skal ha gått ham mindre godt. Gården ble i 1896 solgt til Johannes Johnsrud fra Sande, som ble kirkeverge i Skoger. Tolerud har i mer enn 100 år vært i familiens eie. Det er 51 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet