Thorsberg Lastebiltransport

i Vestre Skoger ble grunnlagt i 1937 for transport av melk fra Drammen Meieri til gårdbrukere i Skoger. Bedriften påtok seg også all annen godstransport i Skoger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet