Thrap, Thomas Segelcke (1861 – 1941)

Fengselsdirektør, f. i Drammen, s. av skipsfører Nils Bonnevie T. Bestyrer av Oslo kretsfengsel 1893, direktør 1904-26. Skrev flere avhandlinger om strafferettslige emner, «Krigens Logik» (1910), skuespillet «Fossen» (oppført på Nationaltheatret 1912) og to eventyrsamlinger «Eventyr» (1931/32), småfortellingene «Fra fengslet og byen» (1934), erindringsboken «En menneskealder i fengsel» (1937) og boken «Stemmen» (1941). Formann i Studentersamfundet, medlem av Fengselsreformkomitéen av 1927 og av den frivillige komité til behandling av Omstreiferspørsmålet 1927. I mer enn 30 år styremedlem for kvinnehjemmet Grini, medlem av Norges Fredsforbunds landsstyre.

Cookies | Personvern

bn