Thuesen, Arthur Fredrik (4.2.1882 – 1974)

Lektor og bibliograf, f. i Drammen, s. av kontorsjef Rasmus T. Cand. real. 1910, amanuensis ved Universitetet i Oslo 1912-19, lektor 1919 -51, foreleser over nærings- og nytelsesmidler ved Norges Hotellfagskole 1926-39. Eide en av Norges største og mest verdifulle private boksamlinger. Utga bl.a. «Litt Bjørnsonbibliografi» (I-II, 1915-16), små avhandlinger om førsteutgaver av Ibsens 6 første skuespill (1922-25), «Krohgs Albertine» (1926), «Beslaglagte og supprimerte bøker» (1927), «Bibliografi over bibliografier vedrørende Norge» (1927), «Forsvundne bøker» (1942), «Lektoren forteller om bøkene sine» (1945), «Værdifulle bøker» (1948), «Bjørnson-bibliografi» (I-V, 1948-57), «Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge» (1960). Mangeårig styremedlem og formann i Bibliofilklubben. Ridder av St. Olavs Orden 1962.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet