Thune, Andreas Lauritz (1848 – 1920)

Verkseier, f. i Drammen, s. av smed Halvor T. Gjennomgikk etter en tid som smedlærling Kunst- og Håndverksskolen i Oslo, tok 1868 eksamen ved den tekniske skole i Horten. Overtok i 1870 sin fars smedverksted, som han to år senere opparbeidet til Thunes Mek. Værksted i Kristiania, hvor han var eneeier til 1902 da bedriften ble omdannet til aksjeselskap. Politisk engasjert, medlem av kommisjonene vedrørende Bergensbanen, Nordbanen og Ringeriksbanen, satt i styret for bl.a. Forsvarsforeningen og Nationaltheatrets byggekomité. Stifter av og formann i De Norske Mekaniske Værksteders Forening 1889-97, medlem av flere utstillingskomitéer i utlandet, formann i hovedkomitéen for Jubileumsutstillingen i Kristiania 1914. Kommandør av St. Olavs Orden, Dannebrogsordenen og Wasaordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet