Thygebakken

Snarvei mellom to deler av Konnerudgaten i meget bratt terreng mellom Blektjernveien og Gamlebakken. Har sitt navn etter Thyge Ellefsen, som hadde sitt hus nede i bakken.

Cookies | Personvern

bn