Tidemand, Nicolai (1766 – 1828)

Oberst og forfatter, f. på Strømsø, tilhørte opposisjonen. Deltok i 1788 i felttoget i Bohuslän, var til 1814 tilknyttet den dansk-norske hær, fra 1815 igjen bosatt i Drammen. Redaktør av «Norsk Maanedsskrift» hvor han skrev et stort antall opposisjonelle politiske artikler. Hans hovedverk, «Om de sammensatte Staters Foreningsmaade», ble etter hans død utgitt av J. A. Hieim (1829), hans «Opptegnelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark» ble i 1881 utgitt av C. J. Anker. Tidemands biografi ble skrevet av Ole A. Backe (1868) og av Carl Johan Anker (1884).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet