Tingsted

I Skoger holdtes tingene på forskjellige steder, i 1840-årene i skomaker Fischers hus på Hedensrudtangen. Fischer sa i 1844 opp sin stilling som tingholdsvert. Formannskapet var vel fornøyd med oppsigelsen, ikke minst fordi tingstedet lå i nærheten av flere skjenkehus, slik at vitnene inntok vel mye brennevin før de avga sine vitnemål, og «endelig har det maaske i Forligelseskommissionen været avsluttet mangt et Farlig i beruset Tilstand, som dog almindelig gaar ud over den uformuende, og følgelig bliver ofte Kommunen til byrde». I tidligere tider satte man gjerne retten kl. 6 om morgenen om sommeren og kl. 7 om vinteren, håp om at parter og vitner på dette tidspunkt skulle være noenlunde edru. Tinget ble imidlertid fortsatt i en årrekke holdt hos Fischer, senere ble tingstedet flyttet til gården Lindum.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet