Tiurveien

Den nordligste av boligveiene på Hallermoen, utgår fra Seterveien, fikk sitt navn i 1969. Navnet har ingen annen opprinnelse enn at man fant det greit «å få en del fuglenavn samlet på et sted».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet