Tiurveien

Den nordligste av boligveiene på Hallermoen, utgår fra Seterveien, fikk sitt navn i 1969. Navnet har ingen annen opprinnelse enn at man fant det greit «å få en del fuglenavn samlet på et sted».

Cookies | Personvern

bn