Tobakksfabrikker

Norges første egentlige tobakksfabrikk ble opprettet ca. 1700 på Strømsø av Jens Madsen Wiel. I hans søknad het det at «han hadde ladet opbygge bekvemme Huse» og «hadde verktøi og mestere fra England» og videre at «han kunde fremstille ligesaa god Tobak som fra England og som der fabrikert kan være». I 1739 skal det ha vært 8 tobakksfabrikker på Bragernes med 100-130 arbeidere som produserte 250.000 pund tobakk «som avsattes til oplandene», på Strømsø var det 2-4 fabrikker. I 1788 skal det ha vært 5 tobakksspinnerier som beskjeftiget ca. 50 arbeidere og produserte 5.000 pund «Snus, Røg og fornemmeligen Tyggetobak». Rundt 1820 var det 3 større og 4 mindre spinnerier på Bragernes. I 1840 var det 9 spinnerier, og i 1860 produserte 88 arbeidere – hovedsakelig kvinner og barn – 153.000 pund tobakk, hvorav 90-95% var skråtobakk. I 1873 gjensto 6 tobakksfabrikker, den siste, Schultz Tobaksfabrik (s.d.) holdt ut helt til 1930-årene. En nyskapning, Drammens Tobakksfabrikk A/S, var i virksomhet på Brakerøya fra 1934 til en tid etter siste krig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet