Toldbodgaden

ble i 1866 satt som navn på en ny tverrgate over branntomtene mellom Seebergs og Bangs gårder på Strømsø ned til elven, i 1898 ble navnet overført til den tidligere Fremgaten.

Cookies | Personvern

bn