Toldbodgaden

ble i 1866 satt som navn på en ny tverrgate over branntomtene mellom Seebergs og Bangs gårder på Strømsø ned til elven, i 1898 ble navnet overført til den tidligere Fremgaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet