Tolerudfeltet

Byggefelt på Konnerud like syd for Lønnerudfeltet, hvor 154 boliger ble bygget av Selvaagbygg A/S for Drammen Boligbyggelag, samt noen privatfinansierte hus. Tolerud var blant de områder som var prioritert for utbyggingsformål før man gikk videre med utbygging over til den andre siden av vannskillet. De første beboere flyttet inn i 1980.

Cookies | Personvern

bn