Tolerudfeltet

Byggefelt på Konnerud like syd for Lønnerudfeltet, hvor 154 boliger ble bygget av Selvaagbygg A/S for Drammen Boligbyggelag, samt noen privatfinansierte hus. Tolerud var blant de områder som var prioritert for utbyggingsformål før man gikk videre med utbygging over til den andre siden av vannskillet. De første beboere flyttet inn i 1980.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet