Tollersrud

Husmannsplass under Søndre Holmen med en betydelig skogparsell og 15-20 dekar dyrket mark på vestsiden av Bremsa, ca. 300 m opp fra denne. Husmannen Johannes Kristoffersen døde på plassen i 1748. Plassen ble fraskilt hovedbølet som eget bruk (bnr. 2) før 1828 og solgt til, Kristoffer Jørgensen. Bruket solgtes i 1909 til W. Stibolt (Selvik Bruk A/S). Hustuftene kan fremdeles sees i øverste kant midt på jordstykket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet