Tømmeraas, Martinius (1865 – 1881)

Sagbruksarbeider i Drammen, deltok i «Torvslaget» (s.d.) på Bragernes Torv den 24. juni 1881, hvor han angivelig ble drept av en rikosjetterende kule, femten og tre kvart år gammel. T. var den første streikende arbeider i Norge som ble skutt ned og drept av myndighetene under streik, og den første nordmann som ble drept av Den norske hær etter 1814. T. var eneste sønn i familien og bodde i Vestlandsveien 2 på Merket (senere Hans Tordsens gate 2) sammen med sin mor, som var enke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet