Tømmerfløting

Helt fra 1300-tallet var tømmeret i Drammensområdet kjent for å holde god kvalitet og fagfolk kom helt fra Mellom-Europa til Drammen for å hente trelast, som på kort tid ble byens viktigste næring. Drammenselven og Drammensvassdraget var en av Norges store fløtningselver. I bygdene oppover langs Drammenselven ble det bygget sager, og bord og plank ble fløtet ned til havnen hvor strandsitterne stablet og lastet. Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening ble stiftet i 1807 etter initiativ av grev Herman Wedel Jarlsberg. Det var tømmeret som fikk byen til å vokse frem, men fra 1957 gikk det tilbake med fløtningen. Antall kubikkmeter sank fra 750.000 i 1957 til 60.000 i 1968. Årsaken var behovet for raskere transport av tømmeret. I 1969 var det slutt på fløtningen i Drammenselven, bilene hadde overtatt fullstendig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet