Tomtegaten (Bragernes)

fikk i 1869 sitt navn etter de mange trelasttomtene som lå langs elven: Oplandsbruket, Rømckesagen, Holters Brug og Drammens Damphøvleri. Gaten er østgående hovedgate på Bragernes og går fra Losjeplassen til Sletta. Gaten fulgte den gamle Storgatens og Bragerøgatens traséer. På hjørnet av Tomtegaten og Omsteds gate ble i 1836 en toetasjes filial av Bragernes fattigskole bygget. Gaten fikk i 1984 et noe endret løp fra Hofgaards gate til rundkjøringen på Brakerøya.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet