Tønnessen, Søren Lemmich Juel (1857 – 1946)

Lektor og lærebokforfatter i Drammen, f. i Stavanger. Fra 1881 klasselærer ved Drammens off. skole, adjunkt 1892, overlærer og lektor 1910-27. Utga «Norsk Retskrivningsordbog» (1908), «Lærebok i norsk stil» (1910), «Norsk Grammatik med Stiløvelse for Falkeskolen» (1915), «Illustreret Norsk – og Fremmedordbok» (1926).

Cookies | Personvern

bn