Torebråten

Bnr. 2 av Ingvaldsåsen, ligger for seg selv helt på vestsiden frem i Meisgrenden. Husmannsplass på 1750-tallet, bortbygslet 1792, utskilt som eget bruk i 1863.

Cookies | Personvern

bn