Torebråten

Bnr. 2 av Ingvaldsåsen, ligger for seg selv helt på vestsiden frem i Meisgrenden. Husmannsplass på 1750-tallet, bortbygslet 1792, utskilt som eget bruk i 1863.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet