Torgersen, Einar

Slepebåtfirma i Tordenskiolds gate 94, grunnlagt 1924. Firmaet eide slepebåtene «Reier» A/S og «Tom» A/S, det utførte buksering og leide ut prammer. Nedlagt ca. 1940.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet