Torgersens Vognmann- og Transportforretning, Borger

Grunnlagt 2. januar 1873 av Borger Torgersen, ved dennes død i 1932 overtatt av hans sønner Ludvig og Sigurd T. Forretningen, som holdt til i Thornegaten 5, startet med en hest, men måtte senere gå til anskaffelse av flere og deretter biler, men hadde så sent som på 1950-tallet fortsatt flere hester i virksomhet. I 1880 begynte T. med hestedrosje på Strømsø Torv, hvor det på den tid sto opptil 22 hestedrosjer. Fra første stund drev firmaet flyttebyrå, men den første tiden var dette en sesongpreget virksomhet idet folk bare flyttet i forbindelse med «flyttedagene» vår og høst. Firmaets spesialitet var flytting over hele landet og utenlands, transport av pianoer og jernskap og pakking, med spesialvogn for kabeltransport. Nedlagt på 1960-tallet, videreført noen år fremover av Roar Torgersen i «Torgersens Transport og flyttebyrå».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet