Tørjevollen (Torgersvollen, Terjevollen)

Gammel boplass i Rønnehueåsen ved den gamle gangvei midtveis mellom Rønnehue og Stallane, i dag nærmest gjengrodd. I bekkestryket nedenfor lå en oppgangssag. Ola Folkevin og hans samboer Martha («Ruffa») bodde her rundt 1840. Ca. 1843 kom Jørn og Anne til T. Anne skal ha gått hele veien fra sitt hjem i Rollag, samtidig som hun strikket og bar på en stor primgryte. Jørn dro i 1868 til sine barn som tidligere hadde utvandret til Amerika og ble der i 10 år, mens Anne var alene tilbake og først fulgte etter i 1875. Tre år senere vendte begge tilbake til T. Jørn døde i 1892, Anne i begynnelsen av 1900-tallet. Etter Jørn og Anne bodde sønnen Anton en tid på Tørjevollen, som deretter forfalt og grodde igjen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet