Tørkop Fabrikker

ble i 1890-årene anlagt ved Drammensfjorden på grensen mot Strømm av Olsen Jahrmann, som en meget beskjeden bedrift, i 1898 ombygget og modernisert. I 1914 ble fabrikken overtatt av De forenede Uldvarefabrikker, og gjennomgikk da og i 1922 større moderniseringer. Bedriften besto av spinneri, veveri og apretur og produserte ulltepper, pledd, møbelstoffer og gulvtepper med en arbeidsstyrke på ca. 60 mann. Fabrikken baserte vevningen på elektrisk kraft fra eget elektrisitetsverk. Hovedkontoret lå i Oslo. Veveriet var i drift til 1922 da det ble overført til De Forenede Uldvarefabrikker i Vestfossen.

Cookies | Personvern

bn