Treholt, Thorstein (13.4.1911 – 17.4.1993)

Agronom, lærer og politiker, f. på Konnerud, s. av gårdbruker Ole Thorsteinsen på Treholt, hvor han vokste opp og var bosatt til 1920 da han ble foreldreløs, bruket ble solgt på auksjon og T. og hans to brødre ble satt bort på forskjellige gårder på Konnerud. Rektor ved Valdres landbruksskole 1950-60, stortingsrepresentant fra Oppland (A) 1958-77, formann i Stortingets landbrukskomité 1962-65, landbruksminister 1971-72 og 1973-76, fylkesmann i Oppland 1976-81. Sønnen Arne T. ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje (benådet 1992).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet