Treholt

Bruk utskilt av Stubberud, eides ca. 1830 av Peder Olsen, fra 1910 til 1920 av Ole Thorsteinsen, far av senere landbruksminister og fylkesmann Thorstein Treholt (s.d.). Overrettssakfører O. Chr. Oming kjøpte i 1920 bruket av Thorsteinsen, det hadde senere en rekke skiftende eiere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet