Treningsskolen i Buskerud

for ungdom med problemer ble i 1984 etablert i Mjøndalen og noen år senere flyttet til Gulskogen (Øvre Eikervei 75). Skolen var en privat stiftelse som ble drevet med offentlig støtte, med både internatelever og fra 1992 også elever på dagtid. Skolen tok sikte på å hjelpe ungdom i alderen 17 til 30 år med mangelfull skolegang og liten arbeidserfaring inn i samfunnslivet. Skolen gikk med underskudd, og fra 1. januar 2000 ble den nedlagt med 25 elever og 14 ansatte. Stiftelsen ble oppløst 1. januar 2001.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet