Treschows gate

Tverrgate som går fra Tollbodgaten til Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den har sitt navn etter Niels Treschow (s.d.). Fra gammel tid gikk det her et smug fra elven og forbi Tordenskiolds gate. I branntakstprotokollen for 1765 er den kalt Fattigskolegaden, men i 1767 ble fattigskolen flyttet og gatens navn endret til Lindvæverstrædet etter Peter Adamsen Lindvæver som døde ca. 1766. I branntakstprotokollene er navnet Lindvæverstrædet, senere Liinvæverstredet, brukt i ca. 100 år. På karten av 1850 heter gaten Bangegaden, først i 1866 vedtok bystyret navnet Treschows Gang, senere Treschows gate. Den ble i 1866 beskrevet som gaten som går «fra Elven mellem Strømsø Apothek og Enkefru Bangs Gaard til Løkkerne». I nr. 1 (revet 1974, i dag parkeringsplass for bensinstasjonen), en kjøpmannsgård fra 1700-tallet, vokste Niels Treschow opp, senere ble gården lokaler for Strømsø Apotek, Juels Mineralvandfabrik og Backers Saftfabrik (se egne art.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet