Tretteplassen

Gammelt seterbruk under Pukerud et stykke oppe i skogen. Beboerne arbeidet i Konnerud-gruvene, bebyggelsen er forlengst revet. Navnet har trolig sammenheng med at folk på stedet stadig trettet med sine naboer.

Cookies | Personvern

bn