Tretteplassen

Gammelt seterbruk under Pukerud et stykke oppe i skogen. Beboerne arbeidet i Konnerud-gruvene, bebyggelsen er forlengst revet. Navnet har trolig sammenheng med at folk på stedet stadig trettet med sine naboer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet