Trettestykket (gnr. 78)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, i tidens løp sammenføyet med andre store skogeiendommer. Tilhørte i eldre tid Eidsfos Værk som drev trekull herfra. Navnet har sin opprinnelse i at det engang har vært en rettstvist om eiendomsretten til bruket. T. gikk rundt 1900 inn i A/S Selvik Bruks eiendomskompleks.

Cookies | Personvern

bn