Trettestykket (gnr. 78)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, i tidens løp sammenføyet med andre store skogeiendommer. Tilhørte i eldre tid Eidsfos Værk som drev trekull herfra. Navnet har sin opprinnelse i at det engang har vært en rettstvist om eiendomsretten til bruket. T. gikk rundt 1900 inn i A/S Selvik Bruks eiendomskompleks.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet