Trillingen

1) Boplass under Tolerud, ca. 200 m syd for Lialøkka, bruktes sammen med en anpart av Gulliksrud. I 1810 ble T. utskilt som eget bruk av parter fra Øvre Gulliksrud, Nedre Gulliksrud og Tolerud, derav navnet. Trillingen og Nedre Gulliksrud ble i 1861 slått sammen til ett bruk. 2) Sidevei til Kobbervikdalen ved Eik nedre, fikk i 1980 sitt navn etter ovennevnte bruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet