Trommeveien

ble i 1981 satt som navn på den nordre del av hovedveien i nordsydlig retning i boligfeltet Løkkesvingen øst fra Konnerudgatens forlengelse, etter at Gatenavnkomitéen hadde vedtatt at veisystemet i dette området skulle ha navn med tilknytning til «korpsbegreper».

Cookies | Personvern

bn