Tuftdammen

Vannforsyningsdam for Skoger Meieribolag, derfra kom også isen til kjølekummene. Isen ble skåret og kjørt ned til en stor isbinge som lå på nordsiden av huset, der ble den pakket med sagflis og holdt seg hele sommeren. Tuft gård fikk 4 øre pr. skippund (160 kg) for isen, dertil betalte meieriet en avgift på kr 50 pr. år for vann og is.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet