Tullegården

Bruk under Sundland, trolig selvstendig bruk fra lang tid tilbake, har sitt navn etter familien Tulle som levde her på 1700-tallet. Matrikulert 1840, solgt 1853 til Peder Engebretsen, «Per Tullegården», som drev gjestgiveri med brennevinshandel, om høsten var gården bebodd av et stort antall driftebønder som tiltrakk seg kunder fra en vid omegn. En stor del av eiendommen ble i 1872 solgt til Grønvold Bruk, resten solgtes til Per Tullegårdens sønn, Nils Pedersen, og svigersønn, den senere ordfører Gustav M. Olsen (s.d.).

Cookies | Personvern

bn