Turnhallen

på Marienlyst var Norges største og fineste da den ble innviet i 1934, og har i årenes løp vært benyttet til en rekke utstillinger, konserter, dans etc. i tillegg til sitt egentlige formål. Byggherre var Drammens Turn- og Idrettshall A/S, med Drammen kommune som eier av 94% av aksjene. Selskapet ble oppløst i 1965 og turnhallen ble helt overtatt av kommunen og underlagt Idrettsvesenets administrasjon. I 1990 oppførte Drammen Turnforening en treningshall (grophall) vis-a-vis den gamle hall.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet