Tvedt, Knut (1906 – 1989)

Jurist og kringkastingsmann, f. i Lier, kom som 6-åring til Drammen hvor han vokste opp. Kst. adm. dir. i NRK 1946-48, økonomisjef 1948-62. Forlot NRK etter å ha blitt vraket som ny kringkastingssjef til fordel for indremedisineren H. J. Ustvedt, etablerte seg deretter som høyesterettsadvokat i Oslo og ble i 1965 direktør for Tono. Deltok på mange områder av Drammens kulturliv og hadde en lang rekke verv og oppdrag, herunder sensor ved juridisk embetseksamen fra 1940, formann i Post- og telegrafkommisjonen av 1955, styremedlem i Norsk Tipping A/S fra 1946, formann i Det sakkyndige råd etter Åndsverksloven, ordfører i representantskapet for Norsk Teaterunion 1951-67, formann i Norsk forening for opphavsrett fra 1955, formann i Hovedkomitéen for musikklivet i Norge fra 1950, formann i bl.a. det kommunale konserthusutvalget i Oslo, Statens Idrettsråd og Bransjerådet for skotøy- og lærindustrien, styreformann i Norsk Spisevognselskap A/S og H. Aschehoug & Co. Ridder av St. Olavs Orden 1960, ridder av Dannebrogsordenen og Vasaordenen. Utga «Tyve kulturprofiler» (1984).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet