Tveitarveien

ble i 1934 satt som navn på en regulert vei mellom Sommerfrydveien og Frydenberggaten i forbindelse med utparsellering av boligtomter på Dalejordet. Denne vei var regulert over de gamle Tveitargårders grunn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet