Tveitarveien

ble i 1934 satt som navn på en regulert vei mellom Sommerfrydveien og Frydenberggaten i forbindelse med utparsellering av boligtomter på Dalejordet. Denne vei var regulert over de gamle Tveitargårders grunn.

Cookies | Personvern

bn