Tver(k)holt

Bruk utskilt i 1777 av Ekholt på Konnerud (bnr. 28, Gramsborgveien 2) og solgt som et ubebygget jordstykke til Peder Pedersen fra Røros.

Cookies | Personvern

bn