Tver(k)holt

Bruk utskilt i 1777 av Ekholt på Konnerud (bnr. 28, Gramsborgveien 2) og solgt som et ubebygget jordstykke til Peder Pedersen fra Røros.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet