Tybring, Søren (1773 – 1822)

Stortingsmann fra Drammen på det overordentlige storting 1814, aftensangpredikant og «rector scholae» for Bragernes skole 1798-1801, deretter en kort tid sogneprest til Karlby på Falster, fra 1803 til sin død sogneprest til Bragernes og Strømsø. Biskop Bech uttalte i 1805 om T. at han var «av i0kke almindelig Talent». T. foresto innsamlingen til det første fattigsykehus på Brakerøya i 1805 og fremla også planer for administrasjonen av Drammens fattigvesen i 1811. Sammen med krigsråd Flor ble han redaktør for Drammens Tidende, grunnlagt 1816. Var sterkt interessert i byens undervisningsvesen, så vel det høyere som det lavere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet