Tybrings gate

ble i 1911 satt som navn på den gatestump som går bak stiftelsen Alders Hvile (Cappelens gate 41). Senere ble denne gaten en del av Byfoged Lyches gate, og i 1923 fikk istedet en kort gate ned fra Bergstien til Drammen sykehus (i dag Sykehuset Buskerud) navnet Tybrings gate etter Søren Tybring (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet